Kategóriák
 • Újdonságok
 • Akciók
 • Tűzálló anyagok
  •  
 • Gipszkarton és kiegészítői
  •  
 • Szigetelőanyagok
  •  
 • Tetőfedő anyagok
  •  
 • Építőipari szálak
  •  
TOP termékek
Termékajánló
Partnereink

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.internetepitoanyag.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: [Avers Kft]

Székhely: [2541 Lábatlan, Rákóczi út 286.]

Levelezési cím: [2541 Lábatlan, Rákóczi út 286.]

Üzlethelyiség címe: [2541 Lábatlan, Rákóczi út 286. , 2837 Vértesszőlős, Valusek út 70.]

Képviselő neve: [Szalainé Nagy Enikő]

Cégjegyzékszám: [11-09-003584]

Bejegyző Bíróság neve: [Tatabányai Törvényszék Cégbírósága]

Adószám: [11192891-2-11]

Közösségi adószám: 11192891

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: [11740092-20011648]

IBAN számlaszám: HU22 1176 3402 1745 0885 0000 0000

E-mail cím: [info[kukac]internetepitoanyag.hu]

Telefonszám: [+36 33 362-462, +36 34 579-003]

Fax: [+36 33 362-462]

3. A honlapon folytatott tevékenység

Az Avers Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) http://www.internetepitoanyag.hu domain néven elérhető Honlap célja építőipari termékeknek az interneten történő bemutatása, kiskereskedelmi értékesítése, és igény szerinti házhozszállítása a vásárlók részére. 

 

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Felelősségi kérdések leírása, vagyis hogy a Szolgáltató mely esetekben és milyen hiba esetén zárja ki felelősségét.

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható.  A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. A web áruházban regisztrációra nincsen lehetőség..

Vásárlás és további árajánlatkérés (fuvar) esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím.    A személyes adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. Amennyiben a Felhasználó szállításra igényt tart, arra külön menüpontban kérhet egyedi ajánlatot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltételt. A Felhasználó és a Szolgáltató között megkötött szerződés nem írásban megkötött szerződésnek minősül. A Szolgáltató kizárólag magyar nyelven köt szerződést vásárlóival.

Jelen ÁSZF a magyar törvények hatálya alá esnek. Az ASZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail), illetve fuvarozási ajánlatot (amennyiben a Felhasználó azt kérte) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem írásbeli szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt nem iktatja, személyhez kötötten, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki. A papíralapú számlát vagy az áru átvételekor, vagy postai feladással jutattja el a Felhasználó részére.

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie .

5.6. Fizetés

Azon fizetési módok a felsorolása, amelyet a honnlap biztosít és ezek részletes bemutatása. Például:

5.6.1. Készpénzzel vagy bankkártyával a helyszínen

5.7. Átvételi lehetőségek, szállítás

Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít és ezek részletes bemutatása. Például:

5.7.1. Személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. A termék mennyiségi és minőségi átvétele a Szolgáltató telephelyén történik.

5.7.2. Szállítás

A várható kiszállítási határidő 3 hét, ha ettől az időponttól eltér, a Szolgáltató köteles tájékoztatni róla a vásárlót.

 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

A Fogyasztó a 1. sz. mellékletben található elállási nyilatkozat-minta felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal élhet elállási jogával, amelyet jelen ÁSZF 1. pontbeli elérhetőségén keresztül vagy e-mailben vagy üzletünkben személyesen is megtehet. A vásárlónak az elállási határidő lejárta előtt kell jeleznie elállási szándékát.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

Jelen tájékoztatás a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

7.1.1.Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

 

7.1.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem

volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági

igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított

részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.1.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban – együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállási jogok

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé. A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

 

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

-ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy

-amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy

-amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

-az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy

-a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy

-a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. §

(2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy

-amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

 

Kivételek

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15

napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

 

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztásicikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

 

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: [Szalainé Nagy Enikő]

Levelezési cím: [2541 Lábatlan, Rákóczi út 286.]

Telefonszám: [+36-33/463-771] csak munkaidőben

E-mail cím: [avers@avers.hu]

8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Panaszkezelési cím és a békéltető testületek címei

 1. Az Avers Kft. az alábbi elérhetőségeken fogadja az üzletei és a webáruház vásárlói észrevételeit, panaszait és reklamációit:

 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 286. , 2837 Vértesszőlős, Valusek út 70.

+36 33 362-462, +36 34 579-003]

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs
lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról
jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.
A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni,
vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak
legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben
egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára
adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

II.Fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei:

 Amennyiben nem elégedett a panaszkezelési eljárásunkkal, akkor panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.

Az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Közlekedés, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Osztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. Tel.:+36 34 309 303, E-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov-hu

A további fogyasztóvédelmi elérhetőségeket itt találja meg: www.kormanyhivatal.hu

 

 

III.Békéltető testület elérhetőségei:

Amennyiben nem elégedett a panaszkezelési eljárásunkkal, akkor jogorvoslatért a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek elérhetőségei:

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefon: +36-34-513-010 E-mail: bekeltetes@kemkik.hu web: www.kemkik.hu http://kem-bekeltetes.webnode.hu

 

 

Békéltetés online szerződés esetén Online megkötött adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezése esetén felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik hatáskörrel: Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu http://bekeltet.hu/ Magyar Online Vitarendezési Kapcsolattartó Pont E-mail: onlinevita@bkik.hu Telefon: +36-1-488-2033

 

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: 

http://www.internetepitoanyag.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:2021.03.15.

 

 

 

Mellékletek

 

1.sz. Mellékleté

 

Elállási nyilatkozat

 

Címzett: Avers Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft. székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286. cégjegyzékszám: 11-09-003584 Alulírott kijelenti, hogy alulírott eláll az alábbi áruk adásvételétől/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől:

 • Megrendelés időpontja: _____________________________________________
 • Áru átvételének időpontja: ___________________________________________
 • Vevő neve: _____________________________________________________
 • A megrendelés azonosítója: ___________________________________________
 • Az elállásba foglalt áruk, szolgáltatások felsorolása: __________________________________________________________________________

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:2021.03.15.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

Az adatkezelő

Neve: Avers Kft

 

Elérhetősége: info@internetepitoanyag.hu

 

Képviselő neve: Szalainé Nagy Enikő

 

Elérhetősége: szalaine.eniko@avers.hu

 

Hivatalos levelezési cím: 2541 Lábatlan, rákóczi u. 286.

 

Adatkezelő web-oldalának címe: www.internetepitoanyag.hu

 

Cégjegyzékszám: 11-09-003584

 

 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

Hogyan kerülünk kapcsolatba azzal a néhány személyes adattal, amelyet kezelünk?

 

 1. Kapcsolatfelvétel a weblapunkra kihelyezett űrlapon keresztül

 

A www.internetepitoanyag.hu oldalon kihelyezett „Belépés / Regisztráció” menüpontokon keresztül adhatod meg adataidat vásárlásaidhoz esetleg további ajánlatkéréseidhez. Lehetőséged van regisztráció nélküli vásárláshoz is, de törvényi kötelezettségünknél fogva adataidat így is el kell kérnünk adataidat. Lehetőséged van vásárláson kívűli kapcsolatfelvételre is az Információ / Kapcsolatfelvétel menüponton keresztül. Ezeken a  keresztűl küldhetsz nekünk üzeneteket.

 

Milyen adatot kérünk, miért és mi alapján?

 

Ezt a lehetőséget azért biztosítjuk neked, hogy kényelmesen, közvetlenül a Weboldalunkról tudd felvenni velünk a kapcsolatot. A neved és az e-mail címed megadását kérjük, hozzájárulásod alapján kezeljük ezeket az adatokat, üzeneted semmiképp sem jelent feliratkozást hírlevelünkre.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

 

Az üzeneted a saját postafiókunkban landol. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, leveledet törölni fogjuk rendszeres postafiók takarítási munkálataink során, amelyet legalább hat havonta megejtünk.

 

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulásodat?

 

Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az info@internetepitoanyag.hu  e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az üzenetedet, amelyről másolatot nem tartunk meg. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 

 1. Ajánlatkérés a webáruházunkra kihelyezett űrlap segítségével

 

Ha a www.internetepitoanyag.hu oldalon online szeretnél vásárolni, az itt található „Regisztráció” menüt kell először megnyitnod és kitöltened. Ezután el kell fogadnod az adatvédelmi tájékoztatót.

 

Milyen adatot kérünk, miért és mi alapján?

 

Ezt a lehetőséget azért biztosítjuk neked, hogy kényelmesen, közvetlenül a weboldalunkról tudd felvenni velünk a kapcsolatot és onnan rendelj termékeink közül. A neved, az e-mail címed, a telefonszámod megadását kérjük. Az üzenet mezőt nem kötelező kitölteni. A hozzájárulásod alapján kezeljük ezeket az adatokat, azért, hogy részletet ajánlatot küldhessünk neked, a kérésednek megfelelően.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

 

Az üzeneted a saját postafiókunkban landol. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, nem fogadod el ajánlatunkat, leveledet törölni fogjuk rendszeres postafiók takarítási munkálataink során, amelyet legalább hat havonta megejtünk.

 

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulásodat?

 

Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az info@internetepitoanyag.hu  e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az üzenetedet, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neved egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 

Mi történik, ha elfogadod ajánlatunkat?

 

Ha ajánlatunkat elfogadod, eredeti üzenetedet iktatjuk, elhelyezzük a saját papír alapú mappádban, mert a továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adataidat.

 

 1. Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet

 

Ha kapcsolatfelvételi célból közvetlenül az info@internetepitoanyag.hu  e-mail címre küldesz üzenetet, vagy bármely e-mail címre, amelyet kollégáink használnak és már a tudomásodra hoztuk, így kezeljük adataidat:

 

Milyen adatot látunk rólad, miért kezeljük és mi alapján?

 

Nyilvános elektronikus levelezési címünkre, vagy a kollégáink által használt e-mail címekre közvetlenül is küldhetsz üzenetet, az így küldött üzenetnél megismerjük a neved, az e-mail címed és minden további személyes adatodat, amelyet az üzenetben elhelyezel (pl. foglalkozásod, telefonszámod, fényképed az aláírásodnál). A hozzájárulásod alapján kezeljük ezeket az adatokat, azért, hogy írásban vagy telefonon beszélgetést folytassunk.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

 

Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, nem fogadod el ajánlatunkat, leveledet törölni fogjuk rendszeres postafiók takarítási munkálataink során, amelyet legalább hat havonta megejtünk.

 

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulásodat?

 

Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az info@internetepitoanyag.hu  e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az üzenetedet, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neved egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 

Mi történik, ha elfogadod ajánlatunkat?

 

Ha ajánlatunkat elfogadod, eredeti üzenetedet iktatjuk, elhelyezzük a saját papír alapú mappádban, mert a továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adataidat.

 

 1. Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával

 

Milyen adatot látunk rólad, miért kezeljük és mi alapján?

 

A weboldalunkra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a telefonszámodat. Valószínűleg bemutatkozol, így a nevedet is megismerjük. Ez mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadunk. A hozzájárulásod alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassunk, ha épp nem tudjuk felvenni a telefont.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

 

Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentünk el. A híváslistánk magától törlődik a készüléken, 14 napig tárolódnak a beérkező, kimenő és nem fogadott hívások.

 

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulásodat?

 

Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az info@internetepitoanyag.hu  e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából a számodat, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszámod egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 

Mi történik, ha kapcsolatban maradunk?

 

Ha nem csak egyszeri telefonbeszélgetésről beszélünk, hanem tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, telefonszámodat felírjuk a saját, iktatott mappádra, elmentjük a telefonunkra, munkakapcsolatunk gördülékenységének biztosítása érdekében. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adataidat, erről lejjebb írunk.

 

 1. Számlázási kötelezettségünk teljesítése

 

Milyen adatot látunk rólad, miért kezeljük és mi alapján?

 

Számláinkat papír alapon állítjuk ki. A kiállításhoz a következő adatokat kérjük el: számlázi név, számlázási cím.

Ha a papír alapon kiállított számlát e-mailen, szkennelve is szeretnéd megkapni, az e-mail címedre is szükségünk van.

Amennyiben számláinkat átutalással kérjük kiegyenlíteni, a bankszámlakivonat tartalmazza a nevet és a bankszámlaszámot.

Jogi kötelezettségünk a számlázás, kénytelenek vagyunk elkérni ezeket az adatokat.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

 

A tárolás időtartama nem a mi döntésünk, jogszabály írja elő, hogy a kiállítás évében, plusz még nyolc évig meg kell őriznünk.  

 

Mi történik, ha nem adod meg a kért adatokat?

 

Nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtanunk.

 

 1. Szolgáltatásaink teljesítése

 

Milyen adatot látunk rólad, miért kezeljük és mi alapján?

 

Szolgáltatásaink nyújtása során mindenképpen kapcsolatba kerülünk a következő személyes adataiddal: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím.

Ha írásbeli megállapodást kötünk, további személyes adatokat is elkérünk: kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, levelezési cím, bankszámlaszám.

Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük, a kezelés célja az általad megrendelt szolgáltatás teljesítése.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

 

A tárolás időtartamát nem tudjuk pontosan meghatározni, mert függ a közöttünk fennálló szerződés tartalmától. A szerződés megszűnésétől számított öt évig biztosan megőrizzük adataidat.

 

Mi történik, ha nem adod meg a kért adatokat?

 

Szolgáltatásaink természetéből fakad, hogy tudnunk kell, kivel kötünk szerződést akár szóban, akár írásban. Ha nem ismerjük a kért adatokat, a szerződéskötés elmarad és töröljük minden adatodat a rendszereinkből.

 

 1. Együtt dolgozunk másokkal

 

A teljesség igénye miatt szót kell ejtenünk róla, hogy kezelünk személyes adatokat abból a célból is, hogy konzultáljunk hasonló területen dolgozó szakemberekkel, segítséget kérjünk a napi munkafolyamatok biztosításához olyan személyektől, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot, vagy valaha szerződéses kapcsolatban álltunk. Néha az ő munkavállalóikat is zavarjuk.

 

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

 

Partnereink nevét, telefonszámát, e-mail címét, esetleg foglalkozását kezeljük jogos érdek alapján. Nem ritka, hogy eleve foglalkozás szerint kerülnek elmentésre ezek a nevek a telefonunkban, pl. szakértő Erzsi, vagy marketinges Máté, szövegíró Juli. Ezeket az adatokat vagy egy névjegykártyáról, vagy egy levélből, esetleg weboldalunkról gyűjtöttük be. A mindennapi munka életszerű kivitelezése a célunk az adatkezeléssel.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

 

Hosszú távú, de időszakos üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy törlési kérelemig.

 

A jogos érdek miatt

 

A személyes adatokat felülvizsgáltuk, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével egyáltalán nem sértjük partnereink magánszféráját.  Ha valaki nem szeretné a partnereink közül, hogy felhívjuk, írjunk neki, szakmai vagy üzleti kérdésben, egyszerűen megszakítjuk az üzleti kapcsolatot és töröljük az adatokat.

 

 1. Elektronikus megfigyelő rendszert üzemeltetünk

 

Személyesen is találkozhattunk  az irodáinkban,üzleteinkben ahol kültéri és beltéri elektronikus megfigyelő rendszert üzemeltetünk.

 

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

 

Irodánk vagyonvédelme érdekében elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltetünk, így az irodánkba látogató személyek is felvételre kerülnek. A kamerarendszer által rögzített képmást hozzájárulás alapján kezeljük. A figyelmeztetést kihelyeztük a bejárati ajtóra, ha valaki belép az irodába annak tudatában, hogy róla kamerafelvétel készülhet, a belépést ráutaló magatartásnak tekintjük.

 

Rögzített felvétel készül mindenről. Ráutaló magatartásnak vesszük, ha a tájékoztatás elolvasása után is a helyiségben marad vendégünk. Aki nem szeretné, hogy videofelvétel készüljön róla az irodánkban, annak sem tesszük lehetetlenné szolgáltatásaink elérését. Kívánságra lehetőséget teremtünk  egy beszélgetésre a felügyelt térrészen kívül. 

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

 

A videorögzítő szoftver a videorögzítésre rendelkezésre rendelkezésre álló tárhely betelése után a legrégebbi felvételt felülírja. Így kb. egy hét után a korábbi felvételek automatikusan törlődnek.

 

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulásodat?

 

Egyszerűen, szóban vagy írásban, telefonon vagy e-mailen. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít. A hozzájárulásod visszavonását követően töröljük a rólad készült felvételt, feltéve, hogy nincs más jogalapunk a felvétel megtartására, így például az nem szükséges jogi igényünk előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

 

 1. Van Facebook üzleti oldalunk, Avers Kft. néven

 

 

Az oldalra ugyan belinkeltük az adatkezelési tájékoztatónkat, de nem látjuk biztosítottnak személyes adataid megfelelő kezelését. Privát üzenetet nem fogadunk az oldalon. Kérünk, ha szeretnéd felvenni velünk a kapcsolatot, hivatalos csatornáinkon keress minket, a fent már részletezett módokon. Például küldj üzenetet weboldalunkon keresztül, vagy közvetlenül a levelezési címünkre, de hívhatsz is minket!

 

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

 

Ha kedveled oldalunkat a neveden kívül a nyilvános profilodat, nyilvános megosztásaidat és a hozzászólásaidat látjuk, hozzájárulásod alapján. A felület üzemeltetésének célja szolgáltatásaink népszerűsítése, szakmai anyagok és információk megosztása széles körben, gyors híreink közzététele. 

 

Néha kiemelünk egy-egy bejegyzést az oldalon, ami azt jelenti, hogy fizetünk érte, hogy még több emberhez eljussanak a bejegyzéseink. Ezekben az esetekben is látni fogjuk, ha kedveled vagy nyilvánosan osztod meg a bejegyzést, sőt a hozzászólásaidat, hozzájárulásod alapján.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

 

Különösebben nem őrizzük, nem ez a pontos kifejezés rá. Van egy felület, amin mi vagyunk az adminisztrátorok, de te rendelkezel alapvetően mindenről. Amíg vissza nem vonod az oldal kedvelését, vagy amíg meg nem szüntetjük az oldalt, addig látható a neved az oldalt kedvelők között. Az oldal szellemiségével össze nem egyeztethető, rosszindulatú, mások számára bántó megjegyzések esetén ez az időpont hamarabb bekövetkezik, mint ahogy te döntöttél róla, mert a moderálási jogot fenntartjuk magunknak.

 

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulásodat?

 

Kattints a „Mégsem tetszik ez az oldal” gombra! A saját hozzászólásaidat, nyilvános megosztásaidat bármikor törölheted. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 

 1. Van Facebook csoportunk, több is, nagy titokban

 

Ha részt veszel valamelyik online workshopon, állandó partnerünk, az Irodamanager szervezésében, kiegészítő szolgáltatásként lehetőséged van a titkos facebook csoportba belépni, ahol mi is adminisztrátori szerepet töltünk be.

 

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

 

Ha belépsz a csoportba, a nevedet, a nyilvános profilodat és a hozzászólásaidat látjuk, hozzájárulásod alapján. A csoport működésének célja a tanfolyam anyagának megosztása zárt körben és a feldolgozás során felmerülő kérdések megválaszolása, az önállóan készülő munkák ellenőrzése.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

 

A csoport működéséig vagy kilépésedig.

 

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulásodat?

 

Lépj ki a csoportból! A saját hozzászólásaidat bármikor törölheted. Ha kilépésed után maradt hozzászólás a csoportban tőled, kérésedre haladéktalanul töröljük. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 

 1. Elvileg tudunk küldeni hírlevelet

 

Weboldalunkon van feliratkozási lehetőség reklámot is tartalmazó hírlevelünkre. A valóságban még nem küldtünk hírlevelet, de ez nem lesz mindig így. Feltett szándékunk írni nektek néhány szívhez szóló üzenetet az adatvédelmi változásokról.

 

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

 

Hírlevelünkre a neved és az e-mail címed megadásával tudsz feliratkozni. Ezeket az adatokat hozzájárulásod alapján kezeljük, abból a célból, hogy értesítsünk a legfrissebb információkról, szakmai hírekről. Úgy sejtjük, sok-sok apró változás lesz még az adatvédelem területén, ahogy formálódik a gyakorlat, ezekről szeretnénk hírt adni nektek.

 

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

 

Leiratkozásig.

 

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulásodat?

 

Kétféle módon. Látogass el Weblapunk nyitó oldalára és nyomj rá a „Leiratkozom” gombra! Vagy hírlevelünk végén találsz egy linket, amelyre, ha rákattintasz, ugyanezt az eredményt éred el.

 

 1. Sütiket is kezel weboldalunk

 

Oldalunkon  sütitket helyeztünk el, melyek funkció cookie-k, melyek az oldal zavartalan, kényelmes működtetését szolgálják. Ezek a sütik nem gyűjtenek rólad személyes adatokat. Az úgynevezett: sütik (cookie-k) minimális tartalmú adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. 

 

Az Európai Unió (megújítás alatt álló) iránymutatása alapján cookie-kat csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 

Ezek a sütik nem gyűjtenek rólad személyes adatokat.

A sütiket amúgy a saját böngésződben bármikor követheted és ki is kikapcsolhatod.

 

 1. Más marketing tevékenységet nem folytatunk weboldalunkon

 

Weboldalunk nincs összekötve más rendszerekkel, követő kódot nem ágyaztunk be.

 

Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?

Tárhelyszolgáltatás

 

UNAS Online Kft. H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

E-mail:unas@unas.hu, Telefonszám:+36-99/200-200

 

(Hozzáférés a weboldal teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, elvi lehetőség valamennyi személyes adat megismerésére a szerver karbantartási munkálatok, vagy a távoli felügyeleti tevékenységük során. Az elvi lehetőség nem azt jelenti, hogy bármit megnéznek, azért dolgozunk velük, mert megbízható csapat. Adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás nekünk.)

 

 

IT technológiai karbantartás

 

RiskCont Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 2500 Esztergom, Álmos utca 3.

email: info@riskcont.hu | Mobil: +36-20/957-38-04 | Tel./Fax: +36-33/315-806

 

Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. Adatfeldolgozói szerződést kötöttünk.

 

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

 

 

Mindent biztosítunk, amihez jogod van

Ha a fentieket alaposan átolvastad, láthattad, hogy a következő személyes adatkategóriákban találkozhatunk személyes adatokkal:

 

neved, e-mail címed, telefonszámod, számlázási neved, számlázási címed, foglalkozásod vagy fényképed (ha a leveleid végén megjeleníted), bankszámlaszámod, levelezési címed, hozzászólásaid különböző felületeken, esetleg videófelvétel rólad.

 

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetsz a következő jogosultságokkal:

 

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogosult vagy visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e és ha igen, mi tájékoztatunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk neked, hol tehetsz panaszt stb.

 

Helyesbítéshez való jog

Ha elírtuk a nevedet, a telefonszámodat, az e-mail címedet, vagy bármely más személyes adatodat, kérésedre helyesbítjük, vagy kiegészítjük azokat. Kérésedre sem módosítjuk a leveled végén elhelyezett fotót, amit köszönünk, jó dolog archoz kötni a levélírót. Ha valakinek átadtuk a személyes adataidat, neki is szólunk, javítsa, amit javítani kell.

 

Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Kérned sem kell, magunktól töröljük indokolatlan késedelem nélkül az összes személyes adatot rólad, ha visszavontad a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

 

Ha jogalap nélkül kezeltünk rólad egy személyes adatot, ami nehezen elképzelhető, szintén törölni fogjuk.

 

Írtuk már feljebb is, a jogos érdeken alapuló adatkezelésünk ellen tiltakozhatsz, törlés lesz a vége gond nélkül.

 

Személyes adatot nem hozunk nyilvánosságra, ezért az elfeledtetéshez való jogot nehéz értelmezni nálunk. Nem lehet tudni, mit hoz a jövő, ha mégis előfordulna, mert mondjuk névvel adsz rólunk klassz véleményt, vagy kiteszünk egy közös fotót a közös munkáról, majd később élni szeretnél az elfeledtetéshez való jogoddal, megtesszük az ésszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt biztosítsuk neked.

 

Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolod, nem kezeljük pontosan a személyes adataidat, kérheted a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

 

Azt már írtuk, elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk rólad személyes adatot, de ha mégis, törlés helyett a korlátozást is kérheted.

 

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de neked van rá szükséged, mert pl. jogi igényeid érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheted, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, azaz tartogassuk még kicsit.

 

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

 

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ez csak üzleti partnereink kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja. Kedves Partnereink! Mindannyian tudjátok hol értek el minket, a tiltakozásokat is oda várjuk.

 

Adathordozhatóság

Kérheted, hogy az automatizált módon történő adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk neked, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheted, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Hm… tekintve, hogy milyen kevés adatkategória jöhet szóba (név, e-mail cím, telefonszám, esetleg hozzászólás), gyanítjuk, nem tőlünk várod a megoldást. Ha mégis, nagyon szívesen átadjuk neked vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat

 

Automatizált döntéshozatal

Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így megbízóinkra nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

 

Elrontottunk valamit?

Ha úgy érzed, szabálytalanul kezeljük a személyes adataidat, ügyfélszolgálatunk örömmel segít és nyomban megbeszéljük a problémát. Itt várjuk az üzenetedet: aver@avers.hu

 

Ha nem velünk szeretnél társalogni, bíróság előtt is érvényesítheted a jogaidat. Erre polgári per keretében van lehetőséged. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelyed szerinti törvényszékre kell benyújtanod a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod:  http://birosag.hu/torvenyszekek ).

 

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éred el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk. Profilalkotást sem.

 

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettükka tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 

Ugyanígy nagy figyelmet fordítunk a papír alapon tárolt dokumentumaink biztonságára.

 

Weblapunk, tárhelyünk és szerverünk biztonságáról állandó informatikai partnerünk gondoskodik. Tanúsítványok, jogtiszta szoftverek, vírusírtók, bonyolult jelszavak adottak, így fordulhat elő, hogy néha magunkat is kizárjuk a rendszerből.

 

A fizikai védelem is adott: rács a bejárati ajtón, riasztó berendezés, távfelügyelet, elektronikus megfigyelőrendszer.

 

 

 

 

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be, szintén átírjuk, kiegészítjük, még hosszabbá tesszük.

 

Lábatlan, 2019.02.01.

 

 

 

 

Pontos jogalapok és FORRÁSOK

 

Mindenki tudja, hogy érthetően kell megfogalmazni a tájékoztatást, ezért a végére hagytuk a részletes jogalapok ismertetését. A 3. pontban felsorolt tevékenységeinkhez ezeket a pontos jogalapokat bogarásztuk ki. Szabad másolni, ha ti is ugyanezeket a tevékenységeket folytatjátok!

 

Kapcsolatfelvétel a  web áruházunkon keresztül

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 

Ajánlatkérés és ajánlatadás a web áruházunkon keresztül

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 

Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 

Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 

Számlázási kötelezettségünk teljesítése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit; továbbá a 175. § (2) bekezdés a) pont- e-számla hitelesítésének kérdéseit részletezi.

 

Szolgáltatásaink teljesítése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) ÉS a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:58. § (A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.)

 

Együtt dolgozunk másokkal

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a jogos érdek.

 

Elektronikus megfigyelő rendszert üzemeltetünk

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás (látogatóinkra vonatkoztatva).

 

A személy – és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXIII. törvény 31. §-a, 28. § (1) bekezdés c)-d) pontja rendelkezik az elektronikus megfigyelőrendszer részletszabályairól és a tájékoztatás módjáról.

 

Elvileg tudunk küldeni hírlevelet

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdésével összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás, a kérhető adatok: név és e-mail cím.

 

Sütiket is kezel weblapunk

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 

 

Tájékoztatónk készítése előtt elolvastuk az összes jó tanácsot ezekből a forrásokból:

 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk és

http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny (a jogtáras változatot nem tudjuk ide belinkelni)

 

a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf

 

 

a NAIH tájékoztatója a webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről

http://naih.hu/files/2017-02-17-webaruhaz-tajekoztato-NAIH-2017-1060-V.pdf

 

a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

 

29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf

 

 

 

 

Webáruház készítés